Program Czyste Powietrze

Rządowy program „Czyste Powietrze” powstał z myślą o ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery i realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych nieefektywnych obecnie źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku, co oznacza, że refundacją objęte mogą być poniższe działania:

 • wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

O dofinansowanie mogą starać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w nich lokalach mieszkalnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą) oraz inwestorzy, którzy uzyskali pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego.

 

Program rozpoczął się w wrześniu 2018 r. i planowo będzie trwał końca 2029 r. Więcej informacji: Program Czyste Powietrze

 

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie informujemy, że wszystkie produkowane przez nas rekuperatory VENA przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego, czyli:

 • VENA Standard,
 • VENA Silver,
 • VENA Optima,
 • VENA Optima VOV

spełniają wymagania techniczne określone dla wyrobów budowlanych urządzeń i wykonywanych robót.

 

W przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są to:

 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej - 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 "Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe",
 • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej - 0,50 Wh/m3,
 • wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Źródło: www.bartosz.com.pl/oferty/wentylacja-mechaniczna/program-czyste-powietrze/